Håll koll med vår Energiskola

Intresserad av energimarknaden, men saknar full koll på vad som händer på den? Lugn, vi hjälper dig! Med vår Energiskola får du hjälp att hålla dig uppdaterad om hur energimarknaden förändras – och vilka möjligheter detta leder till. Håll utkik, vi uppdaterar skolan löpande!

 

Energiskola
Energimarknaden förändras snabbt just nu – vad är det som händer?

Elmarknaden har nog alltid uppfattats som en djungel för den oinvigde, och även de invigda har svårt med alla begrepp och nya trender. Det som händer nu är att marknaden öppnas upp ännu mer än under den avreglering som skedde på 1990-talet. Skillnaden nu mot då är också att vi idag har flera stora förändringar igång samtidigt. Dels ser vi en omfattande digitalisering av elnätet, som sammanfaller med den megatrend av elektrifiering av samhället som pågått under flera år. Samtidigt sker en större omreglering av energimarknaden, som syftar till att möjliggöra för nya aktörer inom framför allt förnybar energi att ta en större roll i systemet. Det här för med sig att vind- och solkraft får en allt större betydelse för elproduktionen, något som också drivs på att den snabba utvecklingen av billiga batterier och energilagringssystem

Summan av hela kardemumman är att energimarknaden går från att ha varit ett oligopolistiskt system med centralt ägande och central produktion, till ett gradvis mer decentraliserat, demokratiskt system där en mängd små och stora aktörer samverkar för att tillföra energi till marknaden och där konsumenter av energi också kan vara producenter av energi – så kallade prosumenter. 

Låter det spännande? Det tycker vi med!

Direktlänk
Hur kommer energimarknaden att se ut om, säg, tio år?

Ingen kan ju säga exakt och just nu drar utvecklingen åt många olika håll samtidigt. Kommer de problem vi har att lösas med en storskalig nätutbyggnad som vissa vill? Eller blir det en rejäl push mot ny kärnkraft? Vi tror att dessa traditionella lösningar kommer att finnas kvar, men att de får allt mer sällskap av nya lösningar och aktörer. Fler villor och industrilokaler kommer att ha solceller och hembatterier de kommande åren, och allt fler svenskar kommer att byta sin fossilbil mot elbil. På sikt kommer såväl villor och bilar som båtar, industrier och maskiner att vara uppkopplade mot elmarknaden och med hjälp av batterier bidra till elsystemet precis lika självklart som de traditionella trotjänarna vatten- och kärnkraft.

Alla dessa uppkopplade, elektriska enheter kommer att bli så många att de kan mätas i procent av den totala elproduktionen och lagringskapaciteten. Vi kommer se en mängd olika lokala lösningar, där mindre energibolag tar ansvar för de stora utmaningarna på sin lilla, avgränsade arena.

Direktlänk
Hur kan lokala energibolag utnyttja förändringarna på energimarknaden på bästa sätt?

Nyckeln till att lyckas i framtiden ligger i att skapa möjligheter genom att jobba lokalt. Just därför tror vi att de lokala energibolagen, med sin gedigna kunskap om sin egen marknad, kommer att spela en huvudroll på den allt mer decentraliserade energimarknaden.

Svårigheten ligger i att veta exakt hur. Ska man satsa på appar, AI och designade produkter för att styra el och värme i hemmen? Eller ska man jobba på att skapa mesta möjliga lönsamhet i befintliga investeringar i produktion, energilager och förnybar energi?

Vi tror på det senare. Inte villkorslöst: Smarta, läckra applikationer till slutkunden kommer alltid att ha en given plats i det totala produktutbudet. Men nyckeln till en hållbar framtid ligger först och främst i att generera lönsamhet i den produktion och infrastruktur som man redan har.

Energibolag sitter med fjärrvärme, långsiktiga nätinvesteringar och en högst påtaglig, lokal förankring hos sina kunder – både producenter och konsumenter. Allt detta är själva ryggraden i en stabil och hållbar elförsöljning. Men det är också konkreta förutsättningar som det går att skapa nya intäkter av!

Genom partnerskap med innovativa aktörer kan man vara tidig med att växa den lokala marknaden. Här finns många sätt: expandera elhandeln, utöka befintlig produktion till flexibilitetstjänster och utveckla tjänster och produkter som omvandlar dagens konsumenter till morgondagens ”prosumenter” (konsumenter som också producerar el).

Kombinationen förnybar energi, billigare batterier och allt mer uppkopplade, elektriska enheter i näten kommer att skapa förutsättningar för intelligenta, lokala elnät som helt och hållet stöper om hur vi ser på ”elektricitet” i framtiden. Det är en utveckling som proaktiva och förändringsvilliga energibolag har allt att vinna på!

Direktlänk
Vad kan industriföretag göra för att bli en vinnare på elmarknadens förändringar?

Kruxet för många industriföretag har länge varit att satsningar på hållbarhet har kostat. Det har bromsat spridningen av grön teknologi. Inom en mycket snar framtid kommer dock det gamla valet mellan hållbarhet och lönsamhet inte längre behöva göras. Hållbarhet är redan lönsamt – även på elmarknaden. Idag går det att göra investeringar i hållbara energilösningar där investerat kapital ger en avkastning likvärdig den som man får på sin primära produkt. Genom att exempelvis satsa på förnybar elproduktion i kombination med egna energilager, kan ett producerande företag ta kontroll över sina energikostnader och till och med vända dessa till intäkter. 

Och det bästa är att det är enkelt! Lösningarna finns redan och lokala aktörer kan hjälpa till att integrera det som krävs för att komma igång en utan massa kostnadskrävande krångel.

Direktlänk
Hur kan tillverkare av energilager maximera sin affärsnytta i dagsläget?

Våga ligga i framkant och utforska nya möjligheter! Batteritekniken är idag lönsam – det gäller bara att tänka utanför lådan när man tittar på dess användningsområden. Som så mycket annat kan ett energilager inte bara göra en sak – utan en väldig massa. Nya affärer och intäkter finns överallt och genom att utnyttja dem är batteritekniken både hållbar och lönsam.

Direktlänk
Vad kan vind- och solkraftsägare göra för att bli lönsamma, stabila aktörer på elmarknaden?

Dilemmat med sol och vind, som vi alla vet, är att det inte alltid gassar och blåser. Därmed är det rätt så svårt att vara stabil – enda sättet att planera produktionen är genom mer eller mindre träffsäkra prognoser. Som tur är finns det lösningar på problemet! Antingen kan man välja att kombinera sin produktion med ett energilager, eller så ansluter man sig till ett partnerbolag som har lagring att tillgå, och så balanserar man aktivt sin vind- eller solkraft mot denna. Samarbete är i alla händelser nyckeln – och självklart kan vi bistå med tips, råd och lösningar som vi vet fungerar. Sol och vind ska vara en viktig del av lösningen på elproblemet – inte ett eget problem tycker vi!

Direktlänk
Ntricity verkar för en ”demokratisk, decentraliserad energimarknad”. Vad betyder det?

Vi vet, det låter stort och pretentiöst, men det enkla svaret är att vi tror på en framtid där lösningarna på energiproblemen inte längre enbart ligger hos de gamla, stora, traditionella aktörerna. Visst, de kommer alltid att vara en viktig del av helheten, men denna helhet blir så mycket mer effektiv om även små, innovativa privata aktörer också har möjlighet att bidra till den. Särskilt som mindre aktörer ofta är både snabbare och bättre på att plocka upp kundbehov och hitta nya, kostnadseffektiva lösningar på de gamla problemen.

På sikt, och i takt med att allt fler villor, bilar, industrier och maskiner kopplas upp mot elmarknaden, kommer denna gradvis att förvandlas från ett oligopolistiskt system med centralt ägande och central produktion, till ett gradvis mer decentraliserat, demokratiskt system där en mängd små och stora aktörer samverkar för att tillföra energi till marknaden och där konsumenter av energi också kan vara producenter av energi – så kallade prosumenter.

Vi kallar det gärna eldemokrati – ett system där vi tillsammans går ihop och skapar lönsamma, enkla och förnybara energilösningar som accelererar omställningen till ett hållbart samhälle.

Direktlänk
“Effektbrist” är något alla pratar om idag – vad är det och hur kan det hanteras?

Effektbrist innebär kort och gott att man i ett område – en stad, en region eller ett land – har svårt att få tillgång till all den kraft som krävs i ett givet ögonblick. Bristen uppkommer bara om det finns ett stort behov av kraft vid en viss tidpunkt, inte om förbrukningen är jämt fördelad över tid. Många menar att vi måste lösa effektbristproblematiken med en storskalig och kostsam utbyggnad av näten. 

Det tror inte vi. 

Vi menar att det är bättre om alla som bor och verkar i ett område också kan få möjlighet att vara med och bidra till lösningen av effektbristen. Och särskilt som detta i de flesta fall är lönsamt! En villaägare eller en industri kanske väljer att starta dagen med el från det egna batteriet som stått och laddat under natten istället för att plocka den från nätet. På så sätt kan man öka utbudet av kraft vid tidpunkter när efterfrågan på den är som störst – vilket ju är samma sak som att minska risken för effektbrist. Möjligheterna på det här området är många och stavas inte enbart mer och större nät!

Direktlänk
“Aggreggering” och “flexibilitet” är andra begrepp man ofta hör nuförtiden. Vad är det?

Precis som Latte och Cappuccino en gång var nya begrepp på marknaden för kaffe med mjölk så introduceras nu även nya begrepp på elmarknaden. Att aggregera innebär kort och gott att man slår ihop många små saker till en större. Många små hembatterier kan till exempel jobba tillsammans, så att de i praktiken fungerar som ett stort kraftverk. Flexibilitet innebär egentligen bara att man har beredskap och förmåga att vara föränderlig med sin elanvädning – till exempel genom att koka sitt morgonkaffe med el ur sitt hembatteri. Det är ingen skillnad på kaffet, men innebär en klar skillnad för elsystemet!

Direktlänk
Jag är en privat villaägare som vill maxa hållbarheten hemma – hur gör jag det?

Det första du kan göra är att se till att du använder din energi effektivt – kan du spara den på något sätt? När du sett över din konsumtion så långt det går, är nästa steg att börja fundera över din produktion – exempelvis genom egna solceller. Tricket nu är att vara framsynt och veta hur du vill leva i framtiden. Funderar du på elbil? Då kan det vara bra att titta på en anläggning som är större än för bara husets behov. Vill du vara riktigt proaktiv kan du också fundera över möjligheterna med ett framtida hembatteri. Men pass på! Hembatteriet ska vara smart – riktigt smart! Kan det inte stödja elnätet och i princip betala sig själv på ca sju år är det lika bra att leta efter något bättre. Att välja hållbarhet ska vara lönsamt och effektivt – inte något du bara gör för det goda samvetets skull. 

Direktlänk
Kan ni berätta mer om hur ni jobbar?

Javisst!

Som alla relationer måste man börja lära känna varandra för att se om det finns en gemensam grund att bygga på. Detta gör vi under ett par workshops där vi förutsättningslöst tittar på era förutsättningar och intresse för flexibilitet och nya tjänster, samtidigt som vi presenterar olika uppslag och affärsidéer som från vår verktygslåda. Vår styrka här är att vi har djup insikt i allt från kraftvärme och vindkraft till elbilsladdare och batterilager.

Gemensamt tar vi därefter ett förslag på fortsatt samarbete, med fokus på såväl ”lågt hängande frukter” som mer innovativa lösningar. Här ingår vi också ett avtal om samarbete kring flexibilitet: vilka tjänster som ska erbjudas för aggregering, när i tiden det ska ske och hur de ska implementeras i er verksamhet.

Med färdplanen spikad tar vi flexibiliteten till marknaden genom att tekniskt koppla upp och påbörja aggregeringen av de första, lättillgängliga resurserna. Samtidigt agerar vi affärsstöd och hjälper er att utveckla och genomföra utrullningen av de mer innovativa lösningarna till marknaden.

När vi har kommit ända hit – ja då är vi igång!

Direktlänk