Hur kommer energimarknaden att se ut om, säg, tio år?

Ingen kan ju säga exakt och just nu drar utvecklingen åt många olika håll samtidigt. Kommer de problem vi har att lösas med en storskalig nätutbyggnad som vissa vill? Eller blir det en rejäl push mot ny kärnkraft? Vi tror att dessa traditionella lösningar kommer att finnas kvar, men att de får allt mer sällskap av nya lösningar och aktörer. Fler villor och industrilokaler kommer att ha solceller och hembatterier de kommande åren, och allt fler svenskar kommer att byta sin fossilbil mot elbil. På sikt kommer såväl villor och bilar som båtar, industrier och maskiner att vara uppkopplade mot elmarknaden och med hjälp av batterier bidra till elsystemet precis lika självklart som de traditionella trotjänarna vatten- och kärnkraft.

Alla dessa uppkopplade, elektriska enheter kommer att bli så många att de kan mätas i procent av den totala elproduktionen och lagringskapaciteten. Vi kommer se en mängd olika lokala lösningar, där mindre energibolag tar ansvar för de stora utmaningarna på sin lilla, avgränsade arena.