Välkommen, industriföretag!

Vi fattar läget. Både välviljan och varumärket kräver ökad fokus på hållbarhet. Men samtidigt måste alla satsningar på förnybar energi vara både lönsamma, stabila och långsiktigt bärkraftigaVi hjälper er att lösa ekvationen! 

Affärsutveckling

Affärsutveckling är vår unika analystjänst. Den resulterar i en masterplan – en konkret helhetsbedömning av era specifika förutsättningar att strategiskt kombinera produkter och tjänster på flera olika marknader för att generera mesta möjliga lönsamhet i era investeringar i förnybar energi.

Flexibilitet

Flexibilitet är vår tjänst för att låsa upp era affärsmöjligheter på framtidens energimarknad. Genom smart aggregering av energiresurser skapar vi nya intäkter och tjänster som maximerar värdet på era investeringar i förnybar energi. Vår styrka är att vi sammanför våra partner i ett gemensamt affärsnätverk, vilket maximerar resursutnyttjandet och intäkterna för alla aktörer.

Vill du veta mer? Kolla in här för mer info vi om hur vi tänker.  Läs gärna om hur vi hjälper Svenska Kyrkan att utreda nyttan av batterilager. Eller hör bara av er så berättar vi mer!