Hur kan lokala energibolag utnyttja förändringarna på energimarknaden på bästa sätt?

Nyckeln till att lyckas i framtiden ligger i att skapa möjligheter genom att jobba lokalt. Just därför tror vi att de lokala energibolagen, med sin gedigna kunskap om sin egen marknad, kommer att spela en huvudroll på den allt mer decentraliserade energimarknaden.

Svårigheten ligger i att veta exakt hur. Ska man satsa på appar, AI och designade produkter för att styra el och värme i hemmen? Eller ska man jobba på att skapa mesta möjliga lönsamhet i befintliga investeringar i produktion, energilager och förnybar energi?

Vi tror på det senare. Inte villkorslöst: Smarta, läckra applikationer till slutkunden kommer alltid att ha en given plats i det totala produktutbudet. Men nyckeln till en hållbar framtid ligger först och främst i att generera lönsamhet i den produktion och infrastruktur som man redan har.

Energibolag sitter med fjärrvärme, långsiktiga nätinvesteringar och en högst påtaglig, lokal förankring hos sina kunder – både producenter och konsumenter. Allt detta är själva ryggraden i en stabil och hållbar elförsöljning. Men det är också konkreta förutsättningar som det går att skapa nya intäkter av!

Genom partnerskap med innovativa aktörer kan man vara tidig med att växa den lokala marknaden. Här finns många sätt: expandera elhandeln, utöka befintlig produktion till flexibilitetstjänster och utveckla tjänster och produkter som omvandlar dagens konsumenter till morgondagens ”prosumenter” (konsumenter som också producerar el).

Kombinationen förnybar energi, billigare batterier och allt mer uppkopplade, elektriska enheter i näten kommer att skapa förutsättningar för intelligenta, lokala elnät som helt och hållet stöper om hur vi ser på ”elektricitet” i framtiden. Det är en utveckling som proaktiva och förändringsvilliga energibolag har allt att vinna på!