Kan ni berätta mer om hur ni jobbar?

Javisst!

Som alla relationer måste man börja lära känna varandra för att se om det finns en gemensam grund att bygga på. Detta gör vi under ett par workshops där vi förutsättningslöst tittar på era förutsättningar och intresse för flexibilitet och nya tjänster, samtidigt som vi presenterar olika uppslag och affärsidéer som från vår verktygslåda. Vår styrka här är att vi har djup insikt i allt från kraftvärme och vindkraft till elbilsladdare och batterilager.

Gemensamt tar vi därefter ett förslag på fortsatt samarbete, med fokus på såväl ”lågt hängande frukter” som mer innovativa lösningar. Här ingår vi också ett avtal om samarbete kring flexibilitet: vilka tjänster som ska erbjudas för aggregering, när i tiden det ska ske och hur de ska implementeras i er verksamhet.

Med färdplanen spikad tar vi flexibiliteten till marknaden genom att tekniskt koppla upp och påbörja aggregeringen av de första, lättillgängliga resurserna. Samtidigt agerar vi affärsstöd och hjälper er att utveckla och genomföra utrullningen av de mer innovativa lösningarna till marknaden.

När vi har kommit ända hit – ja då är vi igång!