Vad kan industriföretag göra för att bli en vinnare på elmarknadens förändringar?

Kruxet för många industriföretag har länge varit att satsningar på hållbarhet har kostat. Det har bromsat spridningen av grön teknologi. Inom en mycket snar framtid kommer dock det gamla valet mellan hållbarhet och lönsamhet inte längre behöva göras. Hållbarhet är redan lönsamt – även på elmarknaden. Idag går det att göra investeringar i hållbara energilösningar där investerat kapital ger en avkastning likvärdig den som man får på sin primära produkt. Genom att exempelvis satsa på förnybar elproduktion i kombination med egna energilager, kan ett producerande företag ta kontroll över sina energikostnader och till och med vända dessa till intäkter. 

Och det bästa är att det är enkelt! Lösningarna finns redan och lokala aktörer kan hjälpa till att integrera det som krävs för att komma igång en utan massa kostnadskrävande krångel.