Hej energibolag!

Vi är fullt medvetna om att framtiden innebär nya utmaningar för era lokala energisystem. Bland de vanligaste frågorna vi ofta får är:
 
  • Vi har egen produktion – kan dess lönsamhet öka via flexibilitet?
  • Våra kunder börjar få upp intresset för smarta eltjänster,  vilka tjänster är lönsamma för oss att erbjuda dem?
  • Elhandel är ett pressat marknadsområde – hur kan vi utveckla det och möta de nya aktörerna på marknaden?
  • Hur hanterar vi relationen mellan elnät och elhandel kopplat till flexibilitet – vem får göra vad?
  • Kan verkligen elnätsverksamheten gynnas av flexibilitet – hur fungerar det kopplat till intäktsregleringen?

Men andas ut! Ni är inte ensamma. Svaren på frågorna är ofta närmare än ni tror. Vi har kunnandet och tekniken för att lösa dem åt er – och vet hur ni stärker er marknadsposition på även den mest föränderliga energimarknad. Och eftersom vi inte har någon egen elhandel kan ni vara säkra på att vi hjälper er utan tanke på att själva börja sälja på er marknad.

Vårt dna: affärsutveckling och flexibilitet

  • Affärsutveckling är vår unika analystjänst. Den resulterar i en masterplan – en konkret helhetsbedömning av era specifika förutsättningar att strategiskt skapa och kombinera produkter och tjänster på flera olika marknader. Målet: att generera mesta möjliga lönsamhet i era investeringar i förnybar energi.

  • Flexibilitet är vår tjänst för att låsa upp era affärsmöjligheter på framtidens energimarknad. Genom smart aggregering av energiresurser i vår plattform, skapar vi nya intäkter och tjänster som maximerar värdet på era investeringar i förnybar energi. Förutom att erbjuda våra kunders flexibilitet till Svenska Kraftnät, ligger vår styrka i att vi sammanför våra partner i ett gemensamt affärsnätverk. Det maximerar resursutnyttjandet och intäkterna för alla aktörer! 

     

Vill du veta mer?

Självklart är både affärsutveckling och flexibilitet fullt integrerade lösningar som krokar i varandra. 

För mer info om hur vi jobbar – kolla gärna in vår Energiskola. Mer inspiration om våra befintliga projekt hittar du här

Har du ytterligare frågor eller vill veta mer – hör av dig så tar vi ett samtal!