“Aggreggering” och “flexibilitet” är andra begrepp man ofta hör nuförtiden. Vad är det?

Precis som Latte och Cappuccino en gång var nya begrepp på marknaden för kaffe med mjölk så introduceras nu även nya begrepp på elmarknaden. Att aggregera innebär kort och gott att man slår ihop många små saker till en större. Många små hembatterier kan till exempel jobba tillsammans, så att de i praktiken fungerar som ett stort kraftverk. Flexibilitet innebär egentligen bara att man har beredskap och förmåga att vara föränderlig med sin elanvädning – till exempel genom att koka sitt morgonkaffe med el ur sitt hembatteri. Det är ingen skillnad på kaffet, men innebär en klar skillnad för elsystemet!