Ntricity verkar för en ”demokratisk, decentraliserad energimarknad”. Vad betyder det?

Vi vet, det låter stort och pretentiöst, men det enkla svaret är att vi tror på en framtid där lösningarna på energiproblemen inte längre enbart ligger hos de gamla, stora, traditionella aktörerna. Visst, de kommer alltid att vara en viktig del av helheten, men denna helhet blir så mycket mer effektiv om även små, innovativa privata aktörer också har möjlighet att bidra till den. Särskilt som mindre aktörer ofta är både snabbare och bättre på att plocka upp kundbehov och hitta nya, kostnadseffektiva lösningar på de gamla problemen.

På sikt, och i takt med att allt fler villor, bilar, industrier och maskiner kopplas upp mot elmarknaden, kommer denna gradvis att förvandlas från ett oligopolistiskt system med centralt ägande och central produktion, till ett gradvis mer decentraliserat, demokratiskt system där en mängd små och stora aktörer samverkar för att tillföra energi till marknaden och där konsumenter av energi också kan vara producenter av energi – så kallade prosumenter.

Vi kallar det gärna eldemokrati – ett system där vi tillsammans går ihop och skapar lönsamma, enkla och förnybara energilösningar som accelererar omställningen till ett hållbart samhälle.