Energimarknaden förändras snabbt just nu – vad är det som händer?

Elmarknaden har nog alltid uppfattats som en djungel för den oinvigde, och även de invigda har svårt med alla begrepp och nya trender. Det som händer nu är att marknaden öppnas upp ännu mer än under den avreglering som skedde på 1990-talet. Skillnaden nu mot då är också att vi idag har flera stora förändringar igång samtidigt. Dels ser vi en omfattande digitalisering av elnätet, som sammanfaller med den megatrend av elektrifiering av samhället som pågått under flera år. Samtidigt sker en större omreglering av energimarknaden, som syftar till att möjliggöra för nya aktörer inom framför allt förnybar energi att ta en större roll i systemet. Det här för med sig att vind- och solkraft får en allt större betydelse för elproduktionen, något som också drivs på att den snabba utvecklingen av billiga batterier och energilagringssystem

Summan av hela kardemumman är att energimarknaden går från att ha varit ett oligopolistiskt system med centralt ägande och central produktion, till ett gradvis mer decentraliserat, demokratiskt system där en mängd små och stora aktörer samverkar för att tillföra energi till marknaden och där konsumenter av energi också kan vara producenter av energi – så kallade prosumenter. 

Låter det spännande? Det tycker vi med!