“Effektbrist” är något alla pratar om idag – vad är det och hur kan det hanteras?

Effektbrist innebär kort och gott att man i ett område – en stad, en region eller ett land – har svårt att få tillgång till all den kraft som krävs i ett givet ögonblick. Bristen uppkommer bara om det finns ett stort behov av kraft vid en viss tidpunkt, inte om förbrukningen är jämt fördelad över tid. Många menar att vi måste lösa effektbristproblematiken med en storskalig och kostsam utbyggnad av näten. 

Det tror inte vi. 

Vi menar att det är bättre om alla som bor och verkar i ett område också kan få möjlighet att vara med och bidra till lösningen av effektbristen. Och särskilt som detta i de flesta fall är lönsamt! En villaägare eller en industri kanske väljer att starta dagen med el från det egna batteriet som stått och laddat under natten istället för att plocka den från nätet. På så sätt kan man öka utbudet av kraft vid tidpunkter när efterfrågan på den är som störst – vilket ju är samma sak som att minska risken för effektbrist. Möjligheterna på det här området är många och stavas inte enbart mer och större nät!