Ntricity utreder batterilager åt Svenska Kyrkan

9 april, 2021
Sankta Maria kyrka

Är det lönsamt och hållbart att installera batterier i Sveriges kyrkor? Den frågan ska Ntricity hjälpa Svenska Kyrkan att besvara i ett nytt samarbetsprojekt.

Projektet går ut på att utreda huruvida batterilager kan hjälpa Svenska Kyrkan att sänka kostnaderna för sina fasta nätabonnemang, utveckla stödtjänster som kan bidra till en balansering av elsystemet och möjliggöra för mer förnybar energi att få tillträde till elsystemet.

Initiativet är ett led i Svenska kyrkans höga ambitioner på miljö- och klimatområdet, där målsättningen är att vara en ledande aktör i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Med totalt 3 500 kyrkor utspridda över hela landet är potentialen stor för Svenska Kyrkan att med en sammanhållen satsning kunna påverka elsystemet i en mer hållbar riktning. 

Kyrkorna kan av hänsyn till den värmekänsliga inredningen inte stå uppvärmda under längre perioder. Istället värms de upp – huvudsakligen med elektricitet – under ett fåtal korta, intensiva perioder varje vecka. Detta innebär att många av dem också dras med ett extremt ojämnt effektuttag.

Med batterilager, som kan laddas när kyrkorna använder lite el och sedan skjuta till lagrad energi vid uppvärmning, kan den utnyttjade toppeffekten bli påtagligt lägre – vilket ger lägre abonnemangskostnader. Dessutom öppnas möjligheten att använda batterierna för att balansera upp nätet genom att skjuta till energi när exempelvis vindkraftens produktion ligger nere pga svaga vindar. Dessa ”stödtjänster” kan både generera nya intäkter till kyrkan och bidra till en ökad flexibilitet i elsystemet – något som ju lyfts som en förutsättning för att man ska kunna fasa in mer förnybar kraft på energimarknaden.

Projektet ska vara avslutat i juni 2021. Det projektleds av Karlstads stift i samarbete med Säffle pastorat.

För mer information, välkommen att kontakta oss här.