Slutfört uppdrag: stora vinster med batterilager i svenska kyrkor

21 juni, 2021

 

Sänkta kostnader, nya intäkter – och en rejäl skjuts för både klimatet och energimarknaden. Det är effekterna av att installera batterilager i Sveriges kyrkor, visar en ny studie som vi har genomfört i samarbete med Svenska kyrkan.

Uppdraget som vi fick hösten 2020 var rättframt: Utred huruvida det är lönsamt och hållbart för Sveriges kyrkor att installera batterilager för att öka flexibiliteten i energiförbrukningen!

Initiativet är ett led i Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet”, en ambitiös åtgärdsplan där målsättningen är att uppnå klimatneutralitet 2030 för att bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna. Med totalt 3 500 kyrkor utspridda över hela landet är potentialen stor för Svenska Kyrkan att inte bara spara pengar på ökad flexibilitet – utan också att bli en ledande aktör i omställningen till en mer hållbar energimarknad.

– Inom kyrkan är det ett känt problem sedan länge att vi betalar väldigt mycket för vår el. Av hänsyn till den värmekänsliga inredningen värms kyrkorna normalt upp bara under ett fåtal, intensiva timmar varje vecka. Detta ger ett extremt ojämnt effektuttag – och väldigt höga abonnemangskostnader, säger Johannes Wikström, energiingenjör vid Karlstads stift och projektledare för studien. 

Med batterier, som kan laddas när kyrkorna använder lite el och sedan skjuta till lagrad energi vid uppvärmning, kan den utnyttjade toppeffekten bli påtagligt lägre – vilket ger lägre nätkostnader. Dessutom öppnas möjligheten att använda batterierna för att balansera upp nätet genom att skjuta till energi när den förnybara elproduktionen ligger nere pga moln eller svaga vindar. Dessa ”stödtjänster” kan både generera nya intäkter till kyrkan och bidra till en ökad stabilitet i elsystemet – något som lyfts fram som en förutsättning för att mer av den volatila, förnybara kraften ska kunna fasas in och ersätta den fossila på energimarknaden.

– Det här har varit ett drömuppdrag för oss. Vi får en chans att hjälpa Sveriges äldsta organisation med att hitta vägar för att ligga i framkant både när det gäller stödtjänster och hållbarhet på framtidens energimarknad. Den stora utmaningen i projektet har varit att landets kyrkor är så olika varandra. Men tillsammans har vi vänt på alla stenar för att utreda hur och när kyrkorna förbrukar el, hur vi kan öka flexibiliteten i elanvändningen – och på vilket sätt kyrkorna skulle gynnas av smarta batterier, säger Lars Skoglund, vd på Ntricity. 

Och resultatet av studien var en överraskning för alla inblandade. Sveriges kyrkor visar sig ha unikt goda förutsättningar att uppnå både ekonomiska och miljömässiga vinster genom att använda batterilager. På en aggregerad nivå – om vi antar att runt en tredjedel av landets 3 500 kyrkor investerar i batterier – uppgår den samlade ekonomiska nyttan av ökad flexibilitet till runt 75 mkr årligen. I hållbarhetstermer motsvaras det av en besparing på runt 90 ton CO2 i minskad import av fossil energi varje år – samtidigt som Kyrkan kan ge plats för motsvarande 30 GWh förnybar kraft att fasas in i energisystemet utan att stabiliteten hotas.

– Det här är helt fantastiska siffror. Innan vi startade hade jag inte klart för mig alla möjligheter som finns med flexibilitets- och stödtjänster. Men Lars och Ntricity har verkligen tydligt och pedagogiskt kunnat visa hur viktiga de är – och att de kommer att bli allt viktigare i takt med att elektrifieringen ökar i framtiden. Nu är jag grymt taggad att gå vidare med nästa fas i arbetet: en pilotstudie, säger Johannes Wikström.  

Och Lars Skoglund håller med:

– Det här är så optimalt det bara går. Vi uppnår stora besparingar bara i den ökade flexibilitet i uppvärmningen vi kan skapa ”bakom mätaren”. Sedan kommer de stora vinsterna när vi lägger till de stödtjänster vi kan utveckla med hjälp av batterierna. Ett riktigt roligt projekt som kan få stora effekter för både kyrkan, klimatet och marknaden för förnybar energi i Sverige!