Slutfört uppdrag: Varberg Energi går vidare med flexibilitetstjänster

1 juli, 2021

Hur kan ett lokalt energibolag satsa på flexibilitetstjänster för att vidga sin elhandelsaffär och fånga möjligheterna på framtidens energimarknad? Den frågan har vi besvarat tillsammans med Varberg Energi i ett gemensamt projekt. Och resultatet lämnar inga tvivel.

Projektet har löpt under våren 2020 och fokuserat på tre delar: att investera i nätbatterier, bygga en IT-plattform som med utgångspunkt från batterierna kan aggregera flexibla resurser – och att tillsammans med Varberg Energis kunder utveckla flexibilitetstjänster som kan generera nya intäkter för alla parter.

– Vi hade kunnat fortsätta med det vi alltid har gjort och bara försöka sälja så mycket el som möjligt till våra kunder. Men då hade vi hamnat farligt långt på efterkälken. Efterfrågeflexibilitet kommer att vara en så väsentlig del av våra kunders elräkning inom några år att vi riskerar att bli utkonkurrerade om vi inte kan erbjuda det, säger Jens Nordberg, energihandelschef på Varberg Energi.

Att just hitta och testa affärsmodellerna för flexibilitet är den viktigaste orsaken till att Varberg Energi genomför satsningen, menar han:

– Vi behöver helt enkelt pröva oss fram till vilka olika modeller som bär. Det är ju först nu som regelverk, teknik och kostnadsnivåer sammanfaller så att det blir möjligt att testa detta i praktiken.

En utmaning under arbetet har varit att många flexibilitetstjänster är så pass nya att de inte är helt lätta att förstå sig på. Dessutom medför de både besparingar och nya intäkter – vilket genast gör dem mer komplexa. Det har ställt stora krav på hur man kan kommunicera dem på ett tydligt, pedagogiskt sätt, menar Lars Skoglund, vd på Ntricity.

– I grunden handlar det om att vara ödmjuk och att leverera det som behövs för att människor ska kunna se sammanhangen, oavsett om det handlar om samtal, möten, siffror, eller bara trygga, personliga relationer. Och med facit på hand har det gått bra: vi har lyckats att skapa ett stort intresse för tjänsterna hos Varberg Energis kunder.

Faktum är att resultaten ser så starka ut att Varberg Energi beslutat att inte bara investera i ett batteri, som först planerat, utan två: ett mindre på 400 kW (800 kWh) och ett större på 5 MW (20 MWh). Båda beräknas vara installerade och fullt igång senast 2023.

– Fördelarna finns på så många nivåer. Framför allt gynnas våra kunder av nya intäktsflöden och reducerade elräkningar. Men vi stärker också Varbergs elnät och genererar intäkter till Varberg Energi genom försäljningen av flexibilitetstjänster. Dessutom bygger vi vårt varumärke och skapar en massa ovärderlig kunskap inom organisationen om hur detta fungerar i praktiken, säger Jens Nordberg.

Men allt, betonar han, överskuggas ändå av de värden projektet genererar på en större, samhällelig nivå. Här är det tydligt att flexibilitet inte bara bidrar till ökad stabilitet i elnäten eller stärkt effektbalans kalla vinterdagar – utan att det framför allt bidrar till ökad hållbarhet i hela elsystemet.

– Det är det allra viktigaste perspektivet för oss, och det blir allt viktigare även för våra kunder. Alla kan få till en bra kalkyl, men det som verkligen får folk att ta klivet och investera är att man ser nyttan i det större perspektivet. Den här typen av initiativ behövs för att möta elektrifieringstrenden och främja framväxten av förnybar elproduktion i Sverige. Faktum är att resultaten tydligt visar att det inte längre är hållbart att investera i sol eller vind, utan att samtidigt på något sätt tillföra flexibilitet till systemet, säger Jens Nordberg.

För Lars Skoglund på Ntricity är det uppenbart att Varberg Energi har skapat en modell som kommer att inspirera andra aktörer att utforska nyttan med nätbatterier och flexibilitetstjänster.

– Det här har varit ett oerhört spännande projekt, där vi har lärt oss massor om hur elhandel fungerar ut mot kunderna där svängrummet ofta är begränsat. Varberg Energi är verkligen oerhört framsynta som vågar sticka ut hakan och erbjuda detta på den traditionellt sett ganska konservativa elmarknaden. Nu handlar nästa steg om att testa lösningarna i skarpt läge, och här är vi redo för nya utmaningar!, säger han.