Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Carl Heyman tillträder som ny CTO hos Ntricity

Posted on: oktober 23rd, 2023 by Maria Engström No Comments
Carl Heyman CTO Ntricity

Pressmeddelande

Ntricity, en ledande aktör inom innovativa energilösningar, har idag nöjet att tillkännage utnämningen av Carl Heyman till ny Chief Technology Officer (CTO). Carl kommer närmast från en roll som produktchef för Energyhubsystemet på Ferroamp och kommer att tillträda sin tjänst som CTO i Ntricity-teamet idag 23 oktober.

Lars Skoglund välkomnar Carl till organisationen och ser med spänning fram emot att samarbeta med honom i den nya rollen. ”Vi är mycket glada över att Carl har valt att ansluta sig till Ntricity som vår nya CTO. ”Med sin breda kompetens och gedigna erfarenhet inom energibranschen kommer han att vara en betydande tillgång för företaget när vi fortsätter att driva innovation och utveckla framtidens energilösningar,” säger Lars.

Carl har en imponerande bakgrund inom energisektorn och har tidigare arbetat med ledande teknologiföretag inom branschen såsom ABB och Climeon. Under sin tid på Ferroamp spelade han en central roll i utvecklingen av avancerade energilagringssystem och smart grid-teknologier. Hans tekniska insikter och ledarskapsförmåga kommer att vara av stor betydelse för Ntricity när företaget fortsätter att forma framtidens energilandskap.

”Jag är hedrad över att få bli en del av Ntricity-teamet och ser fram emot att bidra till att driva innovation inom energisektorn. Ntricity har en stark vision och en imponerande portfölj av energilösningar och projekt, jag ser fram emot att vara en del av den här spännande resan,” säger Carl.

Ntricity är övertygade om att Carl Heymans expertis och engagemang kommer att spela en nyckelroll i företagets strävan efter att göra hållbarhet lönsamt.

För ytterligare information och förfrågningar, vänligen kontakta:

Lars Skoglund, lars.skoglund@ntricity.com
Carl Heyman, carl.heyman@ntricity.com 


Om Ntricity:
Ntricity är en ledande aktör inom energibranschen och fokuserar på att leverera innovativa lösningar för att möta framtidens energibehov. Företaget är engagerat i att utveckla hållbara och effektiva energilösningar som möjliggör en övergång till ren energi och främjar en mer hållbar värld. Besök www.ntricity.se för mer information.

Ntricity expanderar med nytt kapital och starka partnerskap för att göra hållbarhet lönsamt

Posted on: april 26th, 2023 by Maria Engström No Comments

Pressmeddelande
Ntricity, tjänste- och plattformsleverantören för energiflexibilitet, tar nu ytterligare steg mot att göra hållbarhet lönsamt. Genom flera nya samarbeten med lokala energibolag och större industrikunder samt ägare av förnybar produktion, ska Ntricity bidra till elektrifieringen av samhället.

För att möta den ökande efterfrågan på marknaden har Ntricity nyligen säkrat upp ett tillväxtkapital om 8,7 miljoner kr genom en mindre grupp privata investerare.

Utöver kapital får Ntricity omedelbar operativ förstärkning i form av Martin Hellgren som extern CTO. I styrelsen tar Niklas Cassel över ordförandeskapet och kommer ha en aktiv roll  i utvecklingen av bolaget. Styrelsen får även förstärkning genom Emira Blomberg som kommer att bidra med nyckelkompetens inom rekrytering för att säkerställa en expansiv tillväxtfas. Kjell Persson, medgrundare till Ntricity, fortsätter som styrelseledamot.

Lars Skoglund, VD och delägare, kommenterar: ”Vi har jobbat länge med att få in rätt ägare och engagerade personer för Ntricitys framtida resa och har nu äntligen hittat rätt. Jag ser fram emot att nu jobba vidare med bolagets utveckling tillsammans med Emira, Martin och Niklas.”

Ntricitys aggregerings- och handelsplattform frigör flexibilitet som banar väg för framtidens elmarknad. I det korta perspektivet kommer Ntricity fokusera på att realisera de projekt som finns med befintliga kunder och göra dem till framgångsrika aktörer på marknaden. För att uppnå detta behövs förstärkning i form av medarbetare inom främst energimarknad och automation.

Med ett starkt kapital, operativ förstärkning och nyckelkompetens inom rekrytering, är Ntricity redo att ta nästa steg mot att göra hållbarhet lönsamt och bidra till en grönare framtid.

För mer information, kontakta:
Lars Skoglund
lars.skoglund@ntricity.com

Om Ntricity
Ntricity syftar till att hjälpa företag att bli lönsamma aktörer på en allt mer decentraliserad energimarknad. Företaget har en affärsidé som innebär att utnyttja förändringarna på energimarknaden för att skapa hållbara och lönsamma affärer åt sina kunder genom investeringar i förnybar energi. 

Ntricity fokuserar på att erbjuda branschens bästa och mest djuplodande marknadsinsikt för att hjälpa kunderna att tjäna pengar på förnybar energi samtidigt som de bidrar till ett hållbart samhälle. Företagets mål är att främja decentralisering, demokratisering och hållbarhet inom energimarknaden

Slutfört uppdrag: Varberg Energi går vidare med flexibilitetstjänster

Posted on: juli 1st, 2021 by admin No Comments

Hur kan ett lokalt energibolag satsa på flexibilitetstjänster för att vidga sin elhandelsaffär och fånga möjligheterna på framtidens energimarknad? Den frågan har vi besvarat tillsammans med Varberg Energi i ett gemensamt projekt. Och resultatet lämnar inga tvivel.

Projektet har löpt under våren 2020 och fokuserat på tre delar: att investera i nätbatterier, bygga en IT-plattform som med utgångspunkt från batterierna kan aggregera flexibla resurser – och att tillsammans med Varberg Energis kunder utveckla flexibilitetstjänster som kan generera nya intäkter för alla parter.

– Vi hade kunnat fortsätta med det vi alltid har gjort och bara försöka sälja så mycket el som möjligt till våra kunder. Men då hade vi hamnat farligt långt på efterkälken. Efterfrågeflexibilitet kommer att vara en så väsentlig del av våra kunders elräkning inom några år att vi riskerar att bli utkonkurrerade om vi inte kan erbjuda det, säger Jens Nordberg, energihandelschef på Varberg Energi.

Att just hitta och testa affärsmodellerna för flexibilitet är den viktigaste orsaken till att Varberg Energi genomför satsningen, menar han:

– Vi behöver helt enkelt pröva oss fram till vilka olika modeller som bär. Det är ju först nu som regelverk, teknik och kostnadsnivåer sammanfaller så att det blir möjligt att testa detta i praktiken.

En utmaning under arbetet har varit att många flexibilitetstjänster är så pass nya att de inte är helt lätta att förstå sig på. Dessutom medför de både besparingar och nya intäkter – vilket genast gör dem mer komplexa. Det har ställt stora krav på hur man kan kommunicera dem på ett tydligt, pedagogiskt sätt, menar Lars Skoglund, vd på Ntricity.

– I grunden handlar det om att vara ödmjuk och att leverera det som behövs för att människor ska kunna se sammanhangen, oavsett om det handlar om samtal, möten, siffror, eller bara trygga, personliga relationer. Och med facit på hand har det gått bra: vi har lyckats att skapa ett stort intresse för tjänsterna hos Varberg Energis kunder.

Faktum är att resultaten ser så starka ut att Varberg Energi beslutat att inte bara investera i ett batteri, som först planerat, utan två: ett mindre på 400 kW (800 kWh) och ett större på 5 MW (20 MWh). Båda beräknas vara installerade och fullt igång senast 2023.

– Fördelarna finns på så många nivåer. Framför allt gynnas våra kunder av nya intäktsflöden och reducerade elräkningar. Men vi stärker också Varbergs elnät och genererar intäkter till Varberg Energi genom försäljningen av flexibilitetstjänster. Dessutom bygger vi vårt varumärke och skapar en massa ovärderlig kunskap inom organisationen om hur detta fungerar i praktiken, säger Jens Nordberg.

Men allt, betonar han, överskuggas ändå av de värden projektet genererar på en större, samhällelig nivå. Här är det tydligt att flexibilitet inte bara bidrar till ökad stabilitet i elnäten eller stärkt effektbalans kalla vinterdagar – utan att det framför allt bidrar till ökad hållbarhet i hela elsystemet.

– Det är det allra viktigaste perspektivet för oss, och det blir allt viktigare även för våra kunder. Alla kan få till en bra kalkyl, men det som verkligen får folk att ta klivet och investera är att man ser nyttan i det större perspektivet. Den här typen av initiativ behövs för att möta elektrifieringstrenden och främja framväxten av förnybar elproduktion i Sverige. Faktum är att resultaten tydligt visar att det inte längre är hållbart att investera i sol eller vind, utan att samtidigt på något sätt tillföra flexibilitet till systemet, säger Jens Nordberg.

För Lars Skoglund på Ntricity är det uppenbart att Varberg Energi har skapat en modell som kommer att inspirera andra aktörer att utforska nyttan med nätbatterier och flexibilitetstjänster.

– Det här har varit ett oerhört spännande projekt, där vi har lärt oss massor om hur elhandel fungerar ut mot kunderna där svängrummet ofta är begränsat. Varberg Energi är verkligen oerhört framsynta som vågar sticka ut hakan och erbjuda detta på den traditionellt sett ganska konservativa elmarknaden. Nu handlar nästa steg om att testa lösningarna i skarpt läge, och här är vi redo för nya utmaningar!, säger han.

Slutfört uppdrag: stora vinster med batterilager i svenska kyrkor

Posted on: juni 21st, 2021 by admin No Comments

 

Sänkta kostnader, nya intäkter – och en rejäl skjuts för både klimatet och energimarknaden. Det är effekterna av att installera batterilager i Sveriges kyrkor, visar en ny studie som vi har genomfört i samarbete med Svenska kyrkan.

Uppdraget som vi fick hösten 2020 var rättframt: Utred huruvida det är lönsamt och hållbart för Sveriges kyrkor att installera batterilager för att öka flexibiliteten i energiförbrukningen!

Initiativet är ett led i Svenska kyrkans ”Färdplan för klimatet”, en ambitiös åtgärdsplan där målsättningen är att uppnå klimatneutralitet 2030 för att bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna. Med totalt 3 500 kyrkor utspridda över hela landet är potentialen stor för Svenska Kyrkan att inte bara spara pengar på ökad flexibilitet – utan också att bli en ledande aktör i omställningen till en mer hållbar energimarknad.

– Inom kyrkan är det ett känt problem sedan länge att vi betalar väldigt mycket för vår el. Av hänsyn till den värmekänsliga inredningen värms kyrkorna normalt upp bara under ett fåtal, intensiva timmar varje vecka. Detta ger ett extremt ojämnt effektuttag – och väldigt höga abonnemangskostnader, säger Johannes Wikström, energiingenjör vid Karlstads stift och projektledare för studien. 

Med batterier, som kan laddas när kyrkorna använder lite el och sedan skjuta till lagrad energi vid uppvärmning, kan den utnyttjade toppeffekten bli påtagligt lägre – vilket ger lägre nätkostnader. Dessutom öppnas möjligheten att använda batterierna för att balansera upp nätet genom att skjuta till energi när den förnybara elproduktionen ligger nere pga moln eller svaga vindar. Dessa ”stödtjänster” kan både generera nya intäkter till kyrkan och bidra till en ökad stabilitet i elsystemet – något som lyfts fram som en förutsättning för att mer av den volatila, förnybara kraften ska kunna fasas in och ersätta den fossila på energimarknaden.

– Det här har varit ett drömuppdrag för oss. Vi får en chans att hjälpa Sveriges äldsta organisation med att hitta vägar för att ligga i framkant både när det gäller stödtjänster och hållbarhet på framtidens energimarknad. Den stora utmaningen i projektet har varit att landets kyrkor är så olika varandra. Men tillsammans har vi vänt på alla stenar för att utreda hur och när kyrkorna förbrukar el, hur vi kan öka flexibiliteten i elanvändningen – och på vilket sätt kyrkorna skulle gynnas av smarta batterier, säger Lars Skoglund, vd på Ntricity. 

Och resultatet av studien var en överraskning för alla inblandade. Sveriges kyrkor visar sig ha unikt goda förutsättningar att uppnå både ekonomiska och miljömässiga vinster genom att använda batterilager. På en aggregerad nivå – om vi antar att runt en tredjedel av landets 3 500 kyrkor investerar i batterier – uppgår den samlade ekonomiska nyttan av ökad flexibilitet till runt 75 mkr årligen. I hållbarhetstermer motsvaras det av en besparing på runt 90 ton CO2 i minskad import av fossil energi varje år – samtidigt som Kyrkan kan ge plats för motsvarande 30 GWh förnybar kraft att fasas in i energisystemet utan att stabiliteten hotas.

– Det här är helt fantastiska siffror. Innan vi startade hade jag inte klart för mig alla möjligheter som finns med flexibilitets- och stödtjänster. Men Lars och Ntricity har verkligen tydligt och pedagogiskt kunnat visa hur viktiga de är – och att de kommer att bli allt viktigare i takt med att elektrifieringen ökar i framtiden. Nu är jag grymt taggad att gå vidare med nästa fas i arbetet: en pilotstudie, säger Johannes Wikström.  

Och Lars Skoglund håller med:

– Det här är så optimalt det bara går. Vi uppnår stora besparingar bara i den ökade flexibilitet i uppvärmningen vi kan skapa ”bakom mätaren”. Sedan kommer de stora vinsterna när vi lägger till de stödtjänster vi kan utveckla med hjälp av batterierna. Ett riktigt roligt projekt som kan få stora effekter för både kyrkan, klimatet och marknaden för förnybar energi i Sverige!

Ntricity utreder batterilager åt Svenska Kyrkan

Posted on: april 9th, 2021 by admin No Comments
Sankta Maria kyrka

Är det lönsamt och hållbart att installera batterier i Sveriges kyrkor? Den frågan ska Ntricity hjälpa Svenska Kyrkan att besvara i ett nytt samarbetsprojekt.

Projektet går ut på att utreda huruvida batterilager kan hjälpa Svenska Kyrkan att sänka kostnaderna för sina fasta nätabonnemang, utveckla stödtjänster som kan bidra till en balansering av elsystemet och möjliggöra för mer förnybar energi att få tillträde till elsystemet.

Initiativet är ett led i Svenska kyrkans höga ambitioner på miljö- och klimatområdet, där målsättningen är att vara en ledande aktör i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Med totalt 3 500 kyrkor utspridda över hela landet är potentialen stor för Svenska Kyrkan att med en sammanhållen satsning kunna påverka elsystemet i en mer hållbar riktning. 

Kyrkorna kan av hänsyn till den värmekänsliga inredningen inte stå uppvärmda under längre perioder. Istället värms de upp – huvudsakligen med elektricitet – under ett fåtal korta, intensiva perioder varje vecka. Detta innebär att många av dem också dras med ett extremt ojämnt effektuttag.

Med batterilager, som kan laddas när kyrkorna använder lite el och sedan skjuta till lagrad energi vid uppvärmning, kan den utnyttjade toppeffekten bli påtagligt lägre – vilket ger lägre abonnemangskostnader. Dessutom öppnas möjligheten att använda batterierna för att balansera upp nätet genom att skjuta till energi när exempelvis vindkraftens produktion ligger nere pga svaga vindar. Dessa ”stödtjänster” kan både generera nya intäkter till kyrkan och bidra till en ökad flexibilitet i elsystemet – något som ju lyfts som en förutsättning för att man ska kunna fasa in mer förnybar kraft på energimarknaden.

Projektet ska vara avslutat i juni 2021. Det projektleds av Karlstads stift i samarbete med Säffle pastorat.

För mer information, välkommen att kontakta oss här.

Nu är vi med i Power Circle!

Posted on: februari 9th, 2021 by admin No Comments

Ntricity har gått in som ny medlem i Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.

– Vi är jätteglada över att ha blivit del av Power Circles nätverk. För oss representerar Power Circle själva andan i framtidens elsystem. Med medlemskapet får vi tillgång till ett forum av likasinnade, där vi kan samarbeta för att skapa ett decentraliserat och demokratiskt elsystem som främjar elektrifieringen och bidrar till ett hållbart samhälle, säger Lars Skoglund, VD för Ntricity.  

Han grundade Ntricity efter att under tio år arbetat i flera olika roller i hjärtat av nordisk elmarknad och kraftproduktion. Och han medger att det skedde i en anda av – frustration.

– Jag hade länge insett vilka möjligheter som fanns att skapa ett elsystem där förnybar energi är en stabil tillgång och en lönsam affär för kommunala energibolag, industrier och privatpersoner. Samtidigt blev jag trött på att utvecklingen bromsades upp av gamla regleringar och ett fåtal stora, oligopolliknande aktörer. Nu ser vi hur både EU och svenska politiker banar vägen för ett öppet, demokratiskt elsystem som bidrar till ett hållbart samhälle. Många bolag vet inte hur de ska hantera det. De ser förändringarna komma, men vet inte hur de ska skapa lönsamhet i exempelvis batterier eller investeringar i förnybar energi. Det är där vi kan bistå med vår expertis, säger Lars Skoglund.

Ntricitys verksamhet går ut på att genom affärsutveckling och intelligent aggregering av energiresurser hjälpa företag att utveckla nya, lönsamma tjänster inom förnybar energi och därmed bidra till utvecklingen av en hållbar och demokratisk energimarknad. 

Bolaget ingick nyligen ett samarbetsavtal med Varberg Energi. Samarbetet går ut på att, med hjälp av Ntricitys tekniska plattform, kombinera elbilar, batterier och andra resurser hos företag och privatpersoner med ett nätbatteri för att balansera energi och bidra till en demokratisering av elsystemet.

– Det som är unikt med det här är att vi nu äntligen skrider till verket – och plockar fram affärer som ett energibolag i sin tur kommer att kunna erbjuda till sina kunder. På så sätt ser vi till att uppnå ett maximalt värdeskapande i batteriet. Men det här är bara en i raden av nyheter från Ntricity. Vi har mängder av spännande saker på gång som vi hoppas kunna återkomma till inom en snart framtid!, säger Lars Skoglund. 

Ntricity hjälper Varberg Energi att utveckla framtidens tjänster

Posted on: februari 9th, 2021 by admin No Comments
Solpaneler

Varberg Energi var först ut i Sverige med att bygga egna vindkrafts- och solcellsparker. Nu tar man ett nytt kliv i teknikutvecklingen genom att teckna ett samarbetsavtal med Ntricity om att utveckla flexibilitetstjänster.

– Vår kommun har stora ambitioner och vi tar energiomställningen på allvar, vilket gör att vi behöver vara kreativa och ständigt söka svaren på hur vi på bästa sätt möter kundernas framtida energibehov på ett så leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Med tanke på att energimarknaden digitaliseras, decentraliseras och elektrifieras behöver vi agera i god tid så att vår kommun ges förutsättningar till att utvecklas på ett hållbart sätt, säger Jens Nordberg, Energihandelschef på Varberg Energi.

Som ett första steg i samarbetet planerar Varberg Energi att investera i ett nätbatteri. Batteriet ska styras av Ntricitys plattform, som balanserar förnybar energi till Svenska Kraftnät och gör det möjligt för företag att utveckla nya hållbara tjänster till sina kunder. Med lösningen väl på plats kommer Varbergs företag och hushåll att få tillgång till helt nya tjänster och produkter.

– Genom det nära och personliga samarbete som vi nu inleder får Varberg Energi helt nya möjligheter att skapa lönsamhet i vind- och solkraftsinvesteringar, att effektivt hantera effektbrister och att hjälpa kommunens företag att uppnå sina hållbarhetsmål. Själva grunden i satsningen går ut på att göra förnybar el lönsamt och tillgängligt för alla – vilket är helt i linje med vår vision för framtidens energimarknad och de andra pilotprojekt som vi nu drar igång, säger Lars Skoglund, VD på Ntricity.

-Timingen känns rätt. Den generella teknikutvecklingen och mognadsgraden i Svenska Kraftnäts marknader för systemtjänster är så pass långt framme nu att vi tycker att det är hög tid att omsätta det här till fördelar som våra kunder kan dra nytta av tillsammans med oss, avslutar Jens Nordberg.

För mer information, kontakta:
Jens Nordberg, Energihandelschef, Varberg Energi
070-698 38 86

Lars Skoglund, VD Ntricity
0730-51 24 79