Ntricity hjälper Varberg Energi att utveckla framtidens tjänster

9 februari, 2021
Solpaneler

Varberg Energi var först ut i Sverige med att bygga egna vindkrafts- och solcellsparker. Nu tar man ett nytt kliv i teknikutvecklingen genom att teckna ett samarbetsavtal med Ntricity om att utveckla flexibilitetstjänster.

– Vår kommun har stora ambitioner och vi tar energiomställningen på allvar, vilket gör att vi behöver vara kreativa och ständigt söka svaren på hur vi på bästa sätt möter kundernas framtida energibehov på ett så leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Med tanke på att energimarknaden digitaliseras, decentraliseras och elektrifieras behöver vi agera i god tid så att vår kommun ges förutsättningar till att utvecklas på ett hållbart sätt, säger Jens Nordberg, Energihandelschef på Varberg Energi.

Som ett första steg i samarbetet planerar Varberg Energi att investera i ett nätbatteri. Batteriet ska styras av Ntricitys plattform, som balanserar förnybar energi till Svenska Kraftnät och gör det möjligt för företag att utveckla nya hållbara tjänster till sina kunder. Med lösningen väl på plats kommer Varbergs företag och hushåll att få tillgång till helt nya tjänster och produkter.

– Genom det nära och personliga samarbete som vi nu inleder får Varberg Energi helt nya möjligheter att skapa lönsamhet i vind- och solkraftsinvesteringar, att effektivt hantera effektbrister och att hjälpa kommunens företag att uppnå sina hållbarhetsmål. Själva grunden i satsningen går ut på att göra förnybar el lönsamt och tillgängligt för alla – vilket är helt i linje med vår vision för framtidens energimarknad och de andra pilotprojekt som vi nu drar igång, säger Lars Skoglund, VD på Ntricity.

-Timingen känns rätt. Den generella teknikutvecklingen och mognadsgraden i Svenska Kraftnäts marknader för systemtjänster är så pass långt framme nu att vi tycker att det är hög tid att omsätta det här till fördelar som våra kunder kan dra nytta av tillsammans med oss, avslutar Jens Nordberg.

För mer information, kontakta:
Jens Nordberg, Energihandelschef, Varberg Energi
070-698 38 86

Lars Skoglund, VD Ntricity
0730-51 24 79